Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírkySeduo blog o firemním vzdělávání
Rozkouskujte si vzdělávání ve firmě. Berte ho jako vědomostní tabletky. Stačí pouhé 4 minuty denně.
Rozkouskujte si vzdělávání ve firmě. Berte ho jako vědomostní tabletky. Stačí pouhé 4 minuty denně.
Maya Veselá Kopecká avatar
Autor: Maya Veselá Kopecká
Aktualizováno před více než týdnem

Vaši zaměstnanci se už nemusí vzdělávat pouze na tradičních školeních trvající hodiny nebo dny. Díky online technologiím si mohou své vzdělávání rozložit do každodenních krátkých úseků. Kdykoliv tak mají při práci prostor a chuť, mohou si strčit sluchátka do telefonu a pustit si online kurz – třeba jen na pár minut.

Říká se tomu vzdělávání během práce neboli „learning in the flow of work“. Josh Bersin, zkušený odborník v oblasti L&D, popsal tuto metodu jako „knowledge pills“ neboli (vědomostní tabletky). Díky tomuto přístupu si zaměstnanci dlouhodobě osvojují nové schopnosti a dovednosti v pravidelných malých dávkách každý den.

Bersin ve svém výzkumu dokonce uvádí, že lidem stačí na vzdělávání i pouhé 4 minuty denně. Jak je to možné? Zapamatování nových informací není vytrženo z pracovního procesu, naopak se stává plnohodnotnou součástí pracovního dne a navazuje na další pracovní úkony a činnosti. „Já tomu interně říkám ‚učení on the job‘. Spoustu věcí se prostě nedá naučit a pochopit jinak než za pochodu,“ říká Aleš Pokorný, leader interního Learning&Development týmu ze společnosti PwC.

Výhody vzdělávání během pracovní doby

Cílem tzv. „vzdělávání v průběhu práce“ je efektivní učení. V malých dávkách je vstřebávání informací rychlé, intenzivní a ihned aplikovatelné. U zaměstnanců navíc díky tomu roste zájem a motivace k dalšímu pokroku. Takové osobnosti se pak souvisle zlepšují jak po praktické, tak teoretické stránce a jsou pro firmu opravdovým přínosem.

Microlearningové vzdělávání také předchází přetížení kognitivních schopností a pracovnímu vyhoření. Výzkumy totiž ukazují, že tolik skloňovaný multitasking může způsobovat vážné poruchy na lidském mozku. Neustálý příval velkého množství rozličných informací vede ke stresu, napětí, snížené kreativitě a samozřejmě i horší produktivitě.

Vzdělávejte své zaměstnance za chodu

Práce mnoha vašich zaměstnanců se dnes odehrává doslova všude a neustále. Lockdowny urychlily proces, který lidi odlepil od židle a počítače. Proto dnes pracují z kanceláře, z domova či z terénu na svých telefonech, tabletech a noteboocích, které mají neustále při ruce.

Díky tomuto novému „pracovnímu řádu“ a moderním technologiím není zavedení microlearningu „in the flow of work“ vůbec složité. V současné době existuje mnoho technologických nástrojů a platforem, které implementaci microlearningu do pracovního procesu umožňují poměrně snadno.

Aleš Pokorný ze společnosti PwC si mini lekce pochvaluje například při vzdělávání v technických oblastech: „Rozkouskované učení nám perfektně funguje například při vzdělávání v G Suite nebo jiných softwarových nástrojích. Celou výuku rozkládáme do mini témat a zaměstnanci si lekce pouští podle své potřeby online s živým lektorem.“

A jak tedy začít?

4 kroky k implementaci vzdělávání „in the flow of work“:

1. Podpořte své zaměstnance ve vzdělávání během pracovní doby

Nemusíte nutně přistoupit k online vzdělávání v průběhu pracovní doby jako jedinému způsobu vzdělávání. Pro začátek stačí, že se stane běžnou součástí pracovního „života“ ve vaší firmě. Prvním krokem může být vůbec otestování zájmu vašich zaměstnanců o nabízené videokurzy a případně stanovení si základních pravidel pro jejich studium v rámci pracovních úkolů.

Rozkouskované učení nám perfektně funguje například při vzdělávání v G Suite nebo jiných softwarových nástrojích. Celou výuku rozkládáme do mini témat a zaměstnanci si lekce pouští podle své potřeby online s živým lektorem.

– Aleš Pokorný, leader interního L&D týmu, PwC

2. Implementujte nástroje, které vzdělávání během pracovní doby snadno umožňují

Efektivní vzdělávání při běžných pracovních úkonech je možné pouze tehdy, pokud budou mít vaši zaměstnanci v rukách vhodné nástroje, technologie a platformy. Nesmí jim být tedy překážkou, která se těžko ovládá, ale naopak svižnou pomůckou, která jim ulehčuje získávání znalostí a řešení problémů.

3. Nezapomeňte (hlavně) na mobilní obrazovky

Vzdělávání „in the flow of work“ znamená, že vzdělávací obsah musí být snadno dostupný kdykoliv a kdekoliv. A jediné zařízení, které mají vaši zaměstnanci vždycky v ruce, jsou právě mobilní telefony. Při vytváření obsahu tedy musíte vždy myslet na to, jak se s ním bude pracovat právě na mobilu.

4. Mějte „vzdělávání během pracovní doby“ neustále pod kontrolou

Důkladně spravovaný a logicky sestavený obsah je pro úspěšnost vzdělávání v průběhu práce naprosto zásadní. Umožňuje totiž vašim zaměstnancům, aby se ve svých znalostech a dovednostech opravdu posouvali. Navíc budete mít vy i vaši zaměstnanci přehled o tom, co se už naučili a co je v dalších fázích čeká.

Změna přístupu ke vzdělávání je vaší konkurenční výhodou

Úspěšnost vzdělávání v krátkých dávkách během samotného pracovního procesu se potvrdila v zahraničních studiích. I vám tak může přinést řadu mimořádných výhod: vyšší motivaci a koncentraci zaměstnanců, využití nejaktuálnějších poznatků, rychlou adaptaci na nové trendy, souvislé zlepšování dovedností, pocit konstantního růstu a spokojenosti a také minimalizaci přetížení a vyhoření.

Dostali jste odpověď na svou otázku?